söndag 2 januari 2011

Slut på idéer, nä knappast för kreatörer

Integritetens skydd har varit de senaste årens kanske mest komplexa fråga. Och den har ju med Wikileaks avslöjande om makthavares mer eller mindre privata och i alla händelser hemliga kommunikation lyfts till en global och internationell dimension. Jag är inte helt klar över vad jag tycker om detta annat än att man kan betrakta det som ett virus som kommer att täppas till med alla medel. Och tills dess så har kommunikationen mellan länder antagligen hämmats och förtroenden skadats.

Men låt oss se på hur några av dem resonerar som hävdar att Internet ska vara öppet och all information tillgänglig för alla. De kan i sin tur hävda att de helt anonymt ska ha rätt att stjäla material, film och musik från konstnärer och författare och sedan använda detta hur de vill utan att bli avslöjade. Då ska plötsligt fildelarnas identiteter skyddas. Så vari ligger konsekvensen i detta resonemang?

Piratpartiets ordförande Rick Falkvinge avgår. Han säger sig ha slut på idéer. Ja möjligen har även hans intellekt kommit ikapp med moralen. Nu ska Anna Troberg efterträda. Jag ber henne lämna dörren hemma olåst så att vem som hem helst när som helst kan gå in och ta för sig av det man behöver. Och det gäller naturligtvis hennes lilla skara av efterföljare.

Jag hoppas att, precis som i dopingens värld, det kommer lösningar som gör att vi kan avslöja mediatjuvarna och avkräva dem skadestånd och ersättning. Mest av allt önskar jag att vi kan komma åt de mediaterrorister som laddar upp skyddat material. De borde kunna spåras och bestraffas. Jag har en idé om en film där man avslöjar Torrents alla identiteter, särskilt dem som laddar upp, och forslar dem till en egen garanterat dator och mobilfri ort.