fredag 22 april 2011

Riv patriarkatet

Patriarkatets värsta uttryck är förtrycket av, våldtäkterna på och förnedringen av kvinna och barn. Förutsättningen för dessa patriarkat är att enbart män tillåts i de styrande församlingarna.
Vi ser det i maktfamiljer i väst, i maffian och i klanerna i Asien och Afrika. Så den kvinnliga revolutionen är helt nödvändig för att riva patriarkatet och skapa ett mer jämställt, humanistiskt och rättvist samhälle.
En svensk kvinna har blivit våldtagen i Grekland och blir sedan anklagad för förtal. Det är fruktansvärt. I Pakistan kan ett klanråd till och med beordra våldtäkt som hämnd för något banalt så kallat hedersbrott begånget av en 12-årig pojk. Det är så vansinnigt att man knappast kan ta det till sig. Skammen ligger tät över dessa kulturers behandling av kvinnor och barn.

Patriarkates förtryck av mänskligheten som får så fruktansvärda konsekvenser för kvinnor och barn kommer att kräva en kvinnlig revolution.
Precis som befolkningen i Afrika och mellanöstern protesterat mot och lyckats välta diktaturer måste kvinnan också välta patriarkatets diktatur.
Franska revolutionen som kan sägas vara en milstolpe för mänskligheten genomfördes under slagorden ”Frihet - jämlikhet - broderskap”.
Dess yttringar med avrättningar av allt och alla har vi sedan sett i senare revolutioner ungefär som att man ska döda sig fram till jämställdhet och lycka. Nej vi vill inte ha det så! Det som franska revolutionen missade var ”systerskap”. Kanske skulle det heta syskonskap så får man med allt och alla. Ja även de som inte har syskon kan ju uppleva syskonskap med någon som står nära. Ska man översätta syskonskap får man ”brotherhood”, ”fraternité”, ”hermandad” och på alla språk är det ett manligt broderskap som ska förena världen. Verkligheten har ju visat att "broderskap" inte förenar utan snarare skapar krig och maktövergrepp.
Vi vill inte heller ha kvinnor som tar över maktgalenskapen och regerar med manliga förtecken. Jag hoppas snarare på just syskonskapet och därför ska alla beslutande organ innehas till lika delar män och kvinnor. En sådan kvoterande lag tvingar fram en jämställdhet. Naturligtvis vore det bäst med en organisk förändring av egen kraft men det kommer att ta så lång tid och innebär ett så oerhört lidande för större delen av mänskligheten. Vi bör här och nu driva en kampanj som gör att FN instiftar konventioner och länder gör tillägg i grundlagar, ett minsta förhållande män och kvinnor (40/60 ?) och ett önskvärt 50/50, när det gäller alla större församlingar, från kommuner till riksdag och börsnoterade bolagsstyrelser.