söndag 3 april 2011

Israels apartheidpolitik

Över 60 år av Israelisk diskriminering och förtryck av palestinier har nu gestaltas i en dokumentär av Israels mest erkända nyhetsankare Chaim Yavin. Dokumentären "Nyhetsankaret och Israels araber" gick nyligen i Svensk Television och den visar hur Israel för en medveten apartheidpolitik och ett folkmord inte bara på palestinier utan även beduinerna, öknens ursprungsbefolkning.

Skulle motsvarande ske i Norden med våra samer skulle samerna ha trängts ihop på en minimal yta utan möjlighet att klara sig. Deras byar skulle jämnats med marken och deras renar drivits bort från betesmarkerna till en säker död.

Strategin i Israel är utdrivning. I Yavins dokumentär säger en israel att beduinerna förlorat 98% av sin mark men skulle nöja sig om de nu fick vara kvar ostörda på de 2% som finns kvar.
Istället kör israels militär iväg beduinerna också från dessa 2% och bulldozrar ner deras tält och små hus. Dessa beduiner var lojala med Israel och stred på deras sida ändå behandlas de som ickemänsklig paria och ska utrotas. Således håller inte sionisternas argument om palestinierna som måste hållas borta från Israel därför att de utgör en fara. Israel behandlar även de som visat sig lojala på samma sätt. Och nu pyr vanmakten överallt.

Kritiken från eget håll
Den hårdaste kritiken mot Israels övergrepp på minoriteter kommer således inifrån genom Chaim Yavin, en av landets mest initierade journalister, en person som följt och rapporterat om Israels förehavanden och sett det mesta. Chaim beskriver en israelisk politik som eftersträvar en apartheidstat där andra än judar är en underklass utan samma rättigheter eller möjligheter som judar.
Naturligtvis kommer fanatikerna att förtala Yavin och betrakta honom som en förrädare rent av antisemit. Det ligger i linje med den rasism och det hat som fanatiska förtryckare använder för att försvara sin ruttna politik. Kritiken mot Israels politik rör inte folkslag utan en utbredd degenererad värdering av människan. Hatfilosofi är när humanismen krossas och föreställningen om den starkes rätt att radera dem som just då saknar möjlighet att försvara sig.

Men en allt större del av den inhemska populationen och även judar runt om i världen har fått nog av de övergrepp som nu pågår i Israel. Australien, USA2, USA3,

Dags för en lösning
Det dröjer inte länge förrän revolterna når full skala och om inte FN tar tag i detta en gång för alla kommer vi att få se ett blodbad utan like även på de skepp som snart stävar mot Israel i Ships to Ghaza. Den stora prövningen kommer i vår. Ska USA ta sitt ansvar? Hur agerar FN, Nato och EU nu om världsmedborgarna säger enough is enough?

De amerikanska republikanernas har länge skyddat Israel. De judiska organisationernas ekonomiska och politiska stöd för att skydda Israel har korrumperat politiken i USA sedan start. Vågar Obama och demokraterna agera mot denna USA-Israeliska bastion? Obama och demokraterna har ju makten idag men vågar man använda den?

När ska en flygförbudszon upprättas över Israel och när ska en Nato organiserad allians med stöd av FN-resolution skjuta ner Israeliskt militärflyg om de lyfter för att attackera Ships to Gaza.

För tydlighetens skull är jag för en rättvis uppdelning av en demokratisk israelisk stat i fredlig samlevnad med en demokratisk palestinsk stat. Det går i linje med Folke Bernadottes förslag 1948 och Yitzhak Rabins förslag 1994. Båda dessa fredsmäklare mördades av israeliska terrorister.