söndag 12 februari 2012

Antihumanisternas aktion mot antivaccin

Antihumanistiska föreningen Vetenskap och Folkbildning tycks nu ha gått hela vägen in i en omdömeslöshet utöver det man trodde var möjligt.

I sin senaste "opinionsbildande" kampanj har VoF valt en så grovkalibrig taktik att jag tror man slängt in en granat i sitt eget kök.

Torbjörn Sassersson avslöjar VoFaktivisten Emma Söderberg som startade ”Aktion mot antivaccin” i en artikel på NewsVoice.

Här beskrivs också hur VoFs medlöpare deltagit i kampanjen med osedvanligt lumpna och rasistiska tillmälen. Tillvägagångssättet och retoriken är bland det värsta jag sett. Jag vill inte ens citera det här men rekommenderar att ta del av artikeln.

Läkemedelsindustrin som gynnas av vaccineringskampanjer ligger högst sannolikt bakom och finansierar spektaklet. Man behöver bara se motiven för att förstå detta. Och är bolag beredda att laborera fram en konstgjord influensa, skapa en påhittad pandemi, och sedan orsaka masshysteri för att få länder att starta massvaccinering så ter sig denna lilla kampanj som ett missriktat knallskott i all sin vulgaritet.