torsdag 2 februari 2012

Antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder

Ny dramatiskt avslöjande, artikel på NewsVoice.

En vision om att framavla en övermänniska som kapar humanismens begrepp och har som mål att bilda en världsregering! En sådan omnipotent ambition kan ju knappast tas på allvar.

Sverige har idag två föreningar i allians med varandra som många uppfattar som förkämpar för vetenskap, folkbildning och humanism. Men tänk om det bara är en fasad. Tänk om sättet det verkar på visar sig vara allt annat än humanistiskt, med en livsfientlig vetenskapstro och en agenda som går mot mänskliga rättigheter: rätten att tänka, tro, mötas, arbeta och leva enligt sin egen livsåskådning med respekt för andras.

Tänk om de med falska förespeglingar om goda uppsåt lyckats dupera högt uppsatta akademiker, kända kulturmänniskor och mediafolk så till den milda grad att de kan tillsätta ”rätt” folk på centrala positioner och därifrån driva sin agenda mot dessa mänskliga rättigheter.

Steg för steg har man utmanövrerat vetenskap som rör metoder och områden man anser vara tabubelagda, kränkt dem som prövat nya vägar med förvillarpris och förföljt dem som tror på en andra sida.


Antihumaniströrelsens historik – fortsätter på NewsVoice.
Gå gärna in och kommentera där.