måndag 2 april 2012

I have a dream-Jag har en dröm

Satt idag i samtal med Sanja, en ung kvinna som engagerat sig i vår nya förening Humanism och Kunskap.
Vi pratade om vad den står för. Och jag tänkte frihet.
Men det säljer ju inte. Snarare verkar det vara: Ge fan i din näste, förnedra, och kränk.

När jag kom hem slog det mig att många har formulerat denna dröm i alla slags kulturella yttringar. När jag nu arbetat med unga kommer det ofta fram att drömmen om framtiden verkar så avlägsen. Sällan har väl ett välfärdslands barn ropat ut sin vanmakt i det tysta inre skriet som idag.
För några år sedan i samband med utsatta unga omvandlade jag Martin Luther Kings text
“I have a dream” till svenska förhållanden.

Den finns i inledningen till Coacha Unga med Livskompassen.
Läs mer här

Börje Peratt