söndag 1 april 2012

En human humanism

Min granskning av det som kallas antihumanismen och nyateismen har varit lärorik men nu vill jag nu återgå till mitt ursprungliga spår som är att utveckla humanismen och de goda egenskaperna hos människan. Jag ångrar inte djupdykningen in i detta. Har sett debatten som nödvändig för att förstå och belysa ämnet.
Nu är ambitionen att fokusera på lusten, glädjen och skapandet.
Åter till om medvetandets uppkomst.

Läs mer här

Börje Peratt