onsdag 22 augusti 2012

Centerns kris öppnar för ny aktör

Söndag 19 august skrev jag en debattartikel "Centerns kris öppnar dörren för en ny politisk aktör?" och följde upp den med "Frågeställningar för en ny politisk aktör", 16 punkter som jag ansåg viktiga att lösa.

Sedan dessa frågor skrevs har på kort tid (från måndag 20/8 till idag 22/8) minst fyra av dem tagits upp av oppositionen och media. Man kan således säga att det finns en tajming för frågeställningarna.

Tre av de fyra punkterna berör KD och C.
Oppositionen, främst Miljöpartiet och V har i dessa punkter tagit initiativ som ger intryck hos väljarna. Alliansens tystnad och bristande handlingsförmåga vittnar om en avsaknad av visioner.

Aktuella frågor ur 16 punkters listan som debatterats 20-22 aug 2012  

Punkt 1. Landsbygden.
Vänstern vill ta över landsbygden och därmed indirekt bönderna.
"V vill ta landsbygdsröster från C". 21 aug  

Punkt 7. Säkerställa pensionerna.
Kritik mot föråldrade AP fonder fördes fram i media igår 21 aug "Fem AP-fonder ska bli tre".
De flesta fonderna har grovt misslyckats med sin kapitalförvaltning. Nu efterkrävs en uppstyrning och reglering från något som närmast kan betraktas som sandlåda.
Övergripande ansvar för detta är Finansdepartementet och därmed Borg. Men rent strategiskt vill man ta alla beslut inom alliansen. Ett beslut förbereds till hösten 2012.  

Punkt 13. Bygga bostäder för studenter och unga.
Civil- och bostadsminister Stefan Attefalls (KD) ansvarsområde.
Alliansen sviker sina löften om fler studentbostäder. Ett initiativ av Grön Ungdom. SVT 20 aug. "Extremt lite nytt byggs för studenterna". DN Publicerad 2012-08-20.
Man kan konstatera att löftet från Alliansen långt ifrån har infriats.
Miljöpartiet kommer idag 22 aug med förslag.
Idag 22 aug har också Hans Lind, KTH professor i fastighetsekonomin föreslagit en lösning som innebär ett nytt statligt miljonprogram. Chalmers kommer i september att ha ett seminarium i "Miljonprogram - Finansiera renovering och energieffektivisering".  

Punkt 16. Styra upp Internet.
Datainspektionen. Datainspektionen vill kunna bötfälla nätmobbare. 21 aug
Här kan det finnas en chans att C genom Johan Linander som sitter i riksdagens justitieutskott kan åstadkomma något. Hmmm? Jag ställde frågan och fick följande svar: "Så fort vi har alliansmöte med justitiedepartementet efter sommaren så ska jag ta upp frågan."
Det låter bra men ändå inte som en proaktiv inställning. Snarare avvaktande och försiktig och då vet vi att det sällan händer något.

Punkterna 1 och 13 av nämnda aktuella områden blir nu föremål för initiativ från Miljöpartiet och Vänstern. När det gäller pensionerna  och Internet har ännu inget förslag skymtat från S, V eller M.

Börje Peratt