söndag 28 november 2010

Folkhälsoinstituet saknar kompetens och själ för att driva ANTfrågor.

Folkhälsoinstitutet fick 69 miljoner kronor till tobaksprevention under 2008– 2010. Men det har inte minskat rökningen. Nu röker 43 procent av flickorna i åk 2 på gymnasiet, fem procentenheter fler än för sex år sedan. Även bland pojkar ökar rökningen. "En sådan uppgång trots anslaget på 69 miljoner kan man inte dra några slutsatser av i dag", menar Cecilia Birgersson på FHI.

Jo det är katastrof. När vi drev En Rökfri Generationkampanjen i slutet av 1980-talet med sponsrade medel som uppgick till kanske 1 miljon lyckades vi vända trenden och få ned rökningen bland unga, särskilt tjejer med 40 %. Vi sköt upp rökdebuten i tre år så att man istället tog sina första bloss först vid 18. Framgången byggde på mycket väl planerade kampanjåtgärder. Där vi framför allt använde positiva förebilder.

FHI har fullständigt misslyckats och har saknat insikt om vilka strategier och medel man skulle använda. "69 miljoner kronor upp i rök".