fredag 26 november 2010

Revision av EU, dags att gå

Är EU en enda koloss av planekonomiska "sol och vårare". Det är uppenbart att våra EU parlamentariker inte får igenom svenska förslag. EU hamnar allt längre från Sverige och bedriver någon slags skyddad verkstad som inte tillför svenska samhället mervärden. Tvärtom de kostar. Och flera EU länder kring medelhavet är på väg in i statsbankrutt. Vilka ska betala för det?

Ett problem vi har fått i dessa EU-bidragens tidevarv är att det sitter administratörer i EU och bestämmer vad som är bra projekt. Det ser ut som om sovjetunionens kommunistiska Kreml har flyttat till Belgien och Bryssel. Visst en del projekt blir väl bra men räknat på vad exempelvis Sverige lägger ut för dessa administratörer så är förlusten astronomisk. Miljarder går åt att hålla uppe en enorm byråkrati som fattar beslut som påtagligt många gånger inte gynnar verksamheten i Sverige. Vi är sämst på att söka men vår avgift ökar hela tiden och blir en allt större del av EU´s budget.
Bilindustrin är ett tydligt exempel på hur illa vi förmår hämta hem våra avgifter. Här har Sverige misslyckats fullständigt och det är en av orsakerna till att svensk bilindustri gått på knäna. Under samma period fick tysk bilindustri över 5000 miljoner kronor och lilla Sverige som var sämst på att söka fick knappt 10 miljoner till bilindustrin. Tyskarna har länge skrattat åt "Die dumme schweden".
När det gäller jordbruket är Sverige också här en betydande nettobidragsgivare till EU: s budget. Våra bönder går på knäna och i praktiken behandlas de som om de var i en torktumlare och ska odla energiskog där deras företrädare gjort allt för att skapa öppna landskap. Något är i grunden fel då man rövar både resurser, motivation och glädje från denna utsatta yrkesgrupp.
Nyligen fick jordbrukare också betala tillbaka flera hundra miljoner till EU beroende på någon slags teknikalitet om betesmark där man ändrat på definitioner. Dom är kriminalsmarta där nere i Bryssel. Eu låtsas ge med ena handen och så tar Eu tillbaka det.Och "die dumme Schweden" gör som Eu säger.
Dessutom har 75 miljarder kronor gått till att försöka anpassa Turkiet till EU. Ett försök som har misslyckats grovt!
Sverige är således överlag sämst på att söka bidrag. Därför att vi kanske inte gillar själva fenomenet. Det är som ett slags fattigsverige att behöva nedlåta sig och stå med mössan i hand. Den usla planeringen och tafattheten är ett annat problem i själva utförandet av dessa ansökningsomgångar.
Om jag granskar det område jag bäst känner till så är det media. I Sverige har vi en Mediadesk. De gör utlysningar som ofta är alldeles för sena och ger alldeles för korta ledtider om man nu vill ansöka. Innehållet är besynnerligt uppstyrt utifrån någon som sitter i mellaneuropa utan kontakt med förutsättningar i Sverige. Man kan tolka det på två sätt. Antingen är det några få som i förväg fått reda på vilka projekt som ska komma och så får de god tid på sig att planera dessa emedan andra inte har en chans och därmed styr man medel på ett till synes demokratiskt sätt men i själva verket är det manipulation. Det andra är att Sverige får besked alldeles för sent och så styr EU Bryssel medel till de länder tjänstemännen kanske själv representerar och vi får ett i grunden orättvist, skevt och halvt kriminellt sätt att ”fördela” pengar. Att EU har misslyckats är i alla händelser klart. Det ena landet efter det andra lever över sina tillgångar. Trots att de kanske får mest medel blir det ändå de som drabbas värst. Detta borde med all önskvärd tydlighet vittna om att något är i grunden väldigt fel. Verksamheten är ineffektiv och olönsam. Inom EU säger man att det inte behöver vara projektets innehåll man beslutar om, utan hur väl det presenteras. Man ska alltså lära sig slå blå dunster i ögonen på EU administratörer. Vem gör revision av EU?