tisdag 19 juni 2012

DN Debatt, forum för nyateisterna?

DN Debatt har släppt fram en reklam och propagandaartikel för Förbundet (anti)Humanisterna. ”Se över lagen om statligt stöd tilltrossamfund” (20120613)

DN Debatt tackar nej till artiklar som utgår från humanism och vill belysa ett annat perspektiv.
DN Debatt har uppenbarligen diskvalificerat sig som debattsida.

DN Debatt låter istället Nyateisterna framställa sin verksamhet på ett förskönande och självförhärligande sätt.

Läs artikeln i Newsvoice:

Är DN forum för nyateisterna? 

Föreningen Humanism och Kunskap

Min Debatt blogg

DN Debatt, propagandaforum för Nyateism.

Börje Peratt