söndag 24 juni 2012

Humanismen ur forskarens ögon

Humanism har sitt ursprung i ett filosofiskt mer än ett vetenskapligt förhållningssätt.
Den process som lett fram till deklarationer som gäller allas rätt till frihet inleddes sannolikt under romartiden även om diskussionen kring Humanitas också fördes under antikens Grekland.

Existentialismen är en Humanism skrev Jean Paul Sartre och skrämde säkert en del med den intellektuella och vetenskapliga titeln. Men den som sätter sig med boken blir snabbt glatt överraskad. Det är en odogmatiskt och tydlig presentation av en filosofi om människans val och ansvar.

Existentialismens och humanismens tankar har stor betydelse för min forskning om Medvetandets Uppkomst.

I min bok Succébo har jag något skissartat  presenterat hur denna filosofi utvecklats i modern tid till  en humanistisk psykologi och dess förhållande till terapeutiska metoder.
En mer omfattande artikel på detta tema kan man läsa på Humanism och Kunskap.

Nyateismens version av humanism är som jag tidigare påpekat en stöld och förvanskning av begreppet och borde kallas naturalism eller antihumanism.

Börje Peratt REFERENS: Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.