torsdag 19 juli 2012

Humanismen - vems röst?

Humanismen, vems röst? I dagarna har det pågått en intressant diskussion efter en artikel som jag inte fick införd på Newsmill. Det förvånar mig inte eftersom den med fakta ifrågasätter en röst i en artikel från nyateistiskt håll som Newsmill valt att värna. Hur som helst så utger sig den för att Humanismen behöver deras röst fastän den står för antihumanismens värden. I min artikel redogör jag för denna artikels direkta faktafel och påstående som enbart är till för att förvilla.
Börje Peratt
Humanism och Kunskap