torsdag 29 mars 2012

Pseudoskepticismen dominerar hos skeptikerrörelsen

Pseudoskepticismen definieras som fördom, okunnighet och förutfattade meningar och är vanlig i kommentarer och på forum som VoF och Ifokus skepticism men även i kommentarer på artiklar.

I min nya blogg återkommer jag till en del av kommentarerna på artikeln i Svd Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Refererar också där till min bok Succébo.

"Livets uppkomst eller livets ursprung är en frågeställning som naturvetenskapen försöker ge svar på. Trots frågans stora betydelse görs bara glesa och sporadiska framsteg på området.
Evolutionstemat är här en röd tråd där skapande betraktas utifrån filosofiskt, psykologiskt och biologiskt perspektiv. Här diskuteras även människans sociala evolution utifrån samarbete och samhällsbildning. Utgångspunkten för $uccébo är att allt liv söker gynnsamhet."

Om pseudoskepticismens återuppståndelse

Läs mer här

Börje Peratt