måndag 26 september 2011

Dråpåtalad läkare utsatt för ett rättshaveri

Åtalet mot den dråpdömd läkaren som antas ha förkortat livet på ett redan dödsdömt spädbarn blir alltmer groteskt. Åtalet borde aldrig ha väckts.

Fakta är att spädbarnets skador var av den art att det led av grava neurologiska störningar, sannolikt smärtor och det var chanslöst. Föräldrarna var helt naturligt i ett upplösningstillstånd och plågades svårt av att se barnet lida.
De ställde krav på sjukhuspersonal och läkare att lindra plågorna. När barnet sedan dog vilket låg helt i linje med diagnosen vaknade något hos föräldrar som närmast kan liknas vid orimlig skuld. Eftersom föräldrarna inte förmådde bära skulden själva projicerades de den på läkaren. Detta enkla samband borde ha lett till ett avfärdande av en nu ytterligt tveksam rättegång.

Men med Advokat Althin får man räkna med att det blir en spektakulär tillställning och naturligtvis ett bra kassaflöde ned i advokatens redan tunga kassakista.

Denna rättegång har inte ett dugg med rättvisa att göra. Tvärtom. Att anklaga en läkare som kämpat för att rädda liv och lindra lidande är en stor orättvisa. Tyvärr så har man också förstört denna stackars läkares liv och karriär alldeles oavsett utgången. Denna skada får föräldrarna ta på sig och den skulden är deras.
Om någon slags juridisk rättvisa skipas så frias läkaren alldeles oavsett Althins retorik och inkompetenta anklagelser.