måndag 26 september 2011

Utrota mellanskarven!

Våren 2010 skrev jag i bloggen att om inget görs har snart skarvmolnet nått in i Bottenviken. Och nu är den där. I januari 2011 varnade jag för konsekvenserna i en artikel på Newsmill

Sluta kritisera fiskare för att laxen och öringen försvunnit och peka istället på rätt orsak! Den kinesiska mellanskarven.

Påståendet om att den kinesiska mellanskarven minskar i antal är förvillande. Först invaderar de och tömmer ett vatten på fisk och förflyttar sig sedan mattillgången blivit sämre. De har då praktiskt taget  redan omöjliggjort ett lönsamt yrkesfiske.

Vissa ornitologer värnar alltså om en importerad skadefågel men stöder utrotningen av en yrkeskår helt medvetet, anser den finske professorn Eirik Granqvist.

Piteåkusten upplevde för en kort tid sedan (augusti 2011) en formlig skarvinvasion. Det vittnar om en fågel som så här års flyger åt fel håll. Enligt skarvkramarna ska den ju flytta söderut. 

Vi som sa att den istället tränger alltmer norrut fick således tyvärr rätt. Om inte fridlysningen hävs av denna skadefågel återstår bara den civila olydnad som får enskilda att i desperation skjuta bort den fågel de kan. 

Med nu snart mellan 100 000 exemplar är det naturligtvis en nästintill omöjlig uppgift. Sverige och Finland måste förena sig i denna kamp. Ta bort fridlysningen och utrota mellanskarven.

Även på västkusten har den nu nått upp mot Göteborg och snart är den utefter norska kusten. 


Undrar om norrmännen ser lika blitt på fenomenet som handlingssvaga svenska och finska regeringar?

Börje Peratt